Stavebníci a projektanti

Projektant nebo stavebník, který potřebuje vyjádření správce vodovodu a kanalizace v okruhu působnosti Voda Červený Kostelec s.r.o. pro účely zjištění existence sítí nebo možnosti připojení k veřejnému vodovodu či kanalizaci dodá k žádosti zákres zájmového prostoru v katastrální mapě a v žádosti uvede jméno a kontaktní údaje žadatele. Žádost je možné podat i v elektronické podobě na e-mailové adresy vedoucího provozu vodovodů  nebo vedoucího provozu kanalizace, které jsou uvedeny na těchto stránkách v kontaktech.

Žadatelé, kteří požadují vyjádření k ohlášení stavby, územnímu souhlasu nebo řízení, nebo ke stavebnímu povolení musí předložit kompletní projektovou dokumentaci k jednotlivým stupňům stavebního řízení. V žádosti uvedou jméno a kontaktní údaje žadatele. I v tomto případě mohou žadatélé požádat elektronicky.  Do projektové dokumentace předkládané k vyjádření je nutné zapracovat všeobecné podmínky připojení na veřejný vodovod a kanalizaci.

Projektantům, kteří pro svou činnost požadují zákres vodovodů nebo kanalizací ve správě VODA Červený Kostelec s.r.o. v digitální podobě můžeme jim tento poskytnout.  Projektant může požádat o poskytnutí dat v digitální podobě osobně nebo písemně. Data je možné získat ve formátech .BD, .DGN, .DXF, DVG, VVR a dalších.

Stavebníci, kteří svou nemovitost nemohou napojit na veřejnou kanalizaci a jsou nuceni vybudovat bezodtokovou jímku potřebují mít ke kolaudaci uzavřenu Dohodu o odvážení obsahů septiků a žump, tuto si můžete připravit a přinést do sídla společnosti k posouzení a podpisu. 

Máte dotazy?