O nás

O nás

Společnost VODA Červený Kostelec, s.r.o. byla založena městem Červený Kostelec transformací společnosti VODA Červený Kostelec p.o. ke dni 11.března 1999.

Prvořadým úkolem společnosti je zabezpečit provoz a údržbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Červený Kostelec. Společnost dále na základě uzavřených smluv provozuje a provádí údržbu vodovodů pro veřejnou potřebu v obcích Červená Hora, Horní Rybníky – Zábrodí a Žernov.

Tato webová prezentace je vytvářena s cílem lépe informovat zákazníky o záležitostech provozu vodovodů a kanalizací, které se jich bezprostředně dotýkají, proto na těchto stránkách naleznete informace o kvalitě vody ve vodovodní síti, o kalkulaci cen vodného a stočného, aktuelní zprávy o odstávkách zásobování pitnou vodou, údaje o připravovaných akcích většího rozsahu, naleznete zde informace pro stavebníky a projektanty o našich požadavcích při vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení.

K dispozici jsou pro zákazníky i tiskopisy využitelné pro uzavření smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, odhláška odběru pitné vody, obchodní podmínky, reklamační řád a další údaje.

Věříme, že webová prezentace naší společnosti přispěje k rychlejšímu a jednoduššímu řešení problémů a potřeb našich zákazníků.

Fotogalerie
Máte dotazy?