O společnosti

O společnosti
Ochodní jméno: Voda Červený Kostelec, s.r.o.
   
Sídlo: Olešnice 340, 549 41 Červený Kostelec
Právní forma:  společnost s ručením omezeným
IČO:  25917919
DIČ: CZ25917919
  Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové 
  oddíl C, vložka 14422
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. Náchod  č.ú. 2110803524/0600
  Komerční banka Náchod č.ú. 27-0359340247/0100
   
Zřizovatel: Město Červený Kostelec
Statutární orgán:  Valná hromada - Rada města Červený Kostelec
Jednatelé: Antonín Šlechta
  Miroslav Mědílek
Dozorčí rada: Ing. Jan Berkovec
  Josef Keyzlar
  Zuzana Matysková
  Ing. Petr Fišer
  Ing. Rostislav Petrák
                                     
Působnost: Společnost působí v ve městě Červený Kostelec a v obcích Červená Hora,
  Horní Rybníky – Zábrodí a Žernov
Hlavní činnost: Provoz a údržba vodovodů a kanalizací
Vedlejší činnost: Činnosti spojené s provozem vodovodů a kanalizací jako jsou výstavba
  a provádění oprav na vodovodních přípojkách, vytyčování vodovodního
  a kanalizačního potrubí, odvoz a likvidace obsahů septiků a žump
                                 
Majetek ve správě: Skupinový vodovod o celkové délce 91 670 metrů
  Pět zdrojů pitné vody
  Deset vodojemů z toho dva s přečerpáváním
  Dvě přečerpávací stanice
  Kanalizační systém města Červený Kostelec o celkové délce 41 810 metrů
  Čistírna odpadních vod Červený Kostelec
  Podle metodiky pro oceňování majetku vodovodů a kanalizací pro potřeby 
  majetkové a provozní evidence se jedná o majetek v hodnotě 859.000.000 Kč
   

Ochrana osobních údajů:

Voda Červený Kostelec, s.r.o. zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zaměření organizace a obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Máte dotazy?