Majetkové a provozní údaje

Na základě zákona o vodovodech a kanalizacích je majitel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu povinen vést majetkovou a provozní evidenci v rozsahu požadavků tohoto zákona. Pro zájemce, kteří mají chuť prostudovat, co jsou to vybrané údaje o majetkové a provozní evidence (VUMPEVAK) jsme připravili úplný přehled o formě a obsahu zákonem požadovaných údajích, který je členěn na:

 

 Majetkovou evidenci Rozvodné vodovodní soustavy
  Úpraven vod
  Kanalizačních řadů
  Čistíren a odpadních vod
   
 Provozní evidenci Rozvodné vodovodní soustavy
  Úpraven vod
  Kanalizačních řadů
  Čistíren a odpadních vod
Máte dotazy?