Provoz drtící linky bude zahájen v sobotu 1. dubna.

Provoz drtící linky bude zahájen v sobotu 1. dubna.

Zařízení na drcení biologického odpadu slouží ke zpracování biologického materiálu z údržby veřejné zeleně města Červený Kostelec. Město Červený Kostelec umožnilo občanům Červeného Kostelce bezplatně ukládat odpad stejného charakteru ke zpracování na ČOV Červený Kostelec.

Dovézt je možné trávu, listí, větve z prořezu stromů do průměru10 cm a podobný biologicky rozložitelný odpad. Dovezený materiál nesmí obsahovat předměty, které by poškodily drtič nebo zranily obsluhu (např. cihly, kameny, dráty, hřebíky, plastové lahve, sklo apod.). Při nedodržení těchto podmínek nebudou zákazníci do objektu ČOV vpuštěni. Při pohybu v prostoru ČOV je nutné dbát pokynů obsluhy, aby nedošlo k úrazu nebo ohrožení nehygienickým materiálem, s nímž se v provozu pracuje. Do tohoto prostoru není povolen vstup dětem ani psům. 

Provoz drtící linky  v roce 2023 bude zahájen v sobotu 1. dubna a ukončen v sobotu 25. listopadu.

V době uznaných svátků je provoz linky uzavřen.

V zimním období je provozní doba v úterý a čtvrtek zkrácena do 17:00.

 Pondělí Zavřeno
 Úterý 6 - 18 hodin
 Středa Zavřeno
 Čtvrtek  6 - 18 hodin
 Pátek Zavřeno
 Sobota 8 - 11 hodin
 Neděle Zavřeno
Fotogalerie
Máte dotazy?