Města a obce

Červený Kostelec
Oficiální internetové stránky Města Červený Kostelec
Obec Červená Hora
Obec Červená Hora leží při silnici vedoucí od České Skalice k Červenému Kostelci nad údolím řeky Úpy.Odtud začíná krásný kraj, jehož pokračování k jihu je všeobecně známé jako Babiččino údolí. Něco z historie: Asi v téže době, kdy založen byl hrad a
Horní Rybníky
Obec Zábrodí vznikla v roce 1960 sloučením dosavadních tří obcí: Zábrodí, Horních Rybníků a Končin. Původní obec Zábrodí leží na horní planině 415 m nad hladinou moře v krajině otevřené severním a severovýchodním větrům. Část Horní Rybníky leží na ma
Žernov
Oficiální prezentace obce Žernov

 

Organizace

datainfo s.r.o.
Ucelený účetní systém, kde je spojena snadná fakturace a evidence vodného a stočného s ostatními moduly celého podvojného účetnictví. Tento program Vám poskytne plný konfort účelného uživatelského prostředí, do kterého jsou integrovány všechny potřeb
Česká inspekce životního prostředí
ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního
Informační systém VODA České republiky
Gestorem Vodohospodářského informačního portálu VODA je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR, tj. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany,
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky - SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.