Vodné 35,39 Kč/m3 včetně DPH

Voda předaná 21,22 Kč/m3 včetně DPH

Stočné 35,87 Kč/m3 včetně DPH