Vodné 37,00 Kč/m3 včetně DPH

Voda předaná 22,18 Kč/m3 včetně DPH

Stočné 37,50 Kč/m3 včetně DPH