V rámci rekonstrukce Jiráskovy ulice, která začne 9.3.2020, bude prováděna i rekonstrukce starých úseků kanalizace a vodovodu. S tím bude spojena řada odstávek dodávky pitné vody. O konkrétních odstávkách budeme my nebo dodavatel stavby předem informovat na webových stránkách a dle možností i vhozením informačních letáků do schránek jednotlivých nemovitostí. V průběhu stavby může dojít i k nepředpokládané havárii vodovodu, kdy nebude možné předem o odstávce informovat.

Za pochopení situace předem děkujeme.