Vodné 38,10 Kč/m3 včetně DPH

Voda předaná 21,22 Kč/m3 včetně DPH

Stočné 38,00 Kč/m3 včetně DPH