Vodné 41,50 Kč/m3 včetně DPH

Voda předaná 21,22 Kč/m3 včetně DPH

Stočné 40,00 Kč/m3 včetně DPH