Vodné 31 Kč/m3 včetně DPH

Voda předaná 22,18 Kč/m3 včetně DPH

Stočné 35 Kč/m3 včetně DPH

Stočné bez čištění 20 Kč/m3 včetně DPH