Vodné 33,50 Kč/m3 včetně DPH

Voda předaná 22,18 Kč/m3 včetně DPH

Stočné 35,99 Kč/m3 včetně DPH

Stočné bez čištění 20,50 Kč/m3 včetně DPH