Vodné 28,50 Kč/m3 včetně DPH

Voda předaná 22,18 Kč/m3 včetně DPH

Stočné 33 Kč/m3 včetně DPH

Stočné bez čištění 17,50 Kč/m3 včetně DPH