S ohledem na vývoj situace se všechny provozy Voda Červený Kostelec, s.r.o. vracejí k běžnému provozu.

Ve středu 20.5.2020 se otvírá provozní středisko v běžných úředních hodinách a opět přijímáme platby v hotovosti.

V sobotu 23.5.2020 otevíráme příjem bioodpadu na ČOV - upozorňujeme, že tato služba je otevřena v tomto roce pouze v úterý, čtvrtek a sobotu.